Koszyk  

Brak produkt├│w

Wysyłka 0,00 zł

Razem 0,00 zł

Realizuj zam├│wienie Koszyk

Kategorie

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

 1. Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci okre┼Ťla zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.allforyou.pl (zwany dalej: „Sklepem”).

 2. W┼éa┼Ťcicielem Sklepu i jednocze┼Ťnie Administratorem Danych Osobowych jest Micha┼é Marciniak prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů ALL FOR YOU Micha┼é Marciniak z siedzib─ů w Skórzewie (60-185), przy ul. Malwowa 152, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7831604833, Regon: 300442355, zwany dalej ALLFORYOU.

 3. ALLFORYOU dok┼éada szczególnej staranno┼Ťci do poszanowania prywatno┼Ťci Klientów odwiedzaj─ůcych Sklep.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. ALLFORYOU zbiera informacje dotycz─ůce osób fizycznych prowadz─ůcych we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů (zwani dalej Przedsi─Öbiorcami), a tak┼╝e dane osób fizycznych dokonuj─ůcych czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z ich dzia┼éalno┼Ťci─ů.

 2. Dane osobowe Klientów s─ů zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez za┼éo┼╝enie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonuj─ů jednorazowego zakupu bez konieczno┼Ťci zak┼éadania Konta w Sklepie.

 3. Powy┼╝sze dane mog─ů by─ç samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu si─Ö do Konta Klienta.

 4. W przypadku sk┼éadania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest to┼╝samy. Klienci podaj─ů nast─Öpuj─ůce dane:

  1. adres e-mail;

  2. imi─Ö i nazwisko;

  3. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);

  4. numer telefonu;

   1. W przypadku Przedsi─Öbiorców powy┼╝szy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firm─Ö Przedsi─Öbiorcy oraz jego NIP.

 1. W przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie, Klient podaje nast─Öpuj─ůce dane:

  1. adres e-mail;

  2. imi─Ö i nazwisko;

   1. W przypadku Przedsi─Öbiorców powy┼╝szy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firm─Ö Przedsi─Öbiorcy, jego NIP oraz numer REGON.

 1. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane s─ů automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Pa┼ästwa komputera lub zewn─Ötrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl─ůdarki, czas dost─Öpu, typ systemu operacyjnego).

 2. Od Klientów mog─ů by─ç tak┼╝e gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odno┼Ťnikach, w które zdecyduj─ů si─Ö klikn─ů─ç lub innych czynno┼Ťciach, podejmowanych w naszym Sklepie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane s─ů w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarz─ůdzania tym kontem oraz zapewnienia mo┼╝liwo┼Ťci dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji z┼éo┼╝onych zamówie┼ä i ich dor─Öczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane Dostawcy tj.:

  1. Firma kurierska;

  2. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzib─ů w Krakowie, ┼Ťwiadcz─ůca us┼éugi Dostawy i obs┼éugi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

  3. Poczta Polska S.A. z siedzib─ů w Warszawie.

 1. W przypadku, gdy Klient wybierze p┼éatno┼Ť─ç za zamówiony Towar poprzez system PayU, jego dane osobowe zostan─ů przekazane w zakresie niezb─Ödnym dla realizacji Umowy sprzeda┼╝y spó┼éce PayU S.A. z siedzib─ů w Poznaniu.

 2. Dane nawigacyjne mog─ů by─ç wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obs┼éugi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a tak┼╝e administrowania Sklepem.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep u┼╝ywa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane s─ů one przez ALLFORYOU na komputerze osoby odwiedzaj─ůcej Sklep, je┼╝eli przegl─ůdarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazw─Ö domeny, z której pochodzi, swój „czas wyga┼Ťni─Öcia" oraz indywidualn─ů, losowo wybran─ů liczb─Ö identyfikuj─ůc─ů ten plik. Informacje zbierane za pomoc─ů plików tego typu pomagaj─ů dostosowywa─ç oferowane przez ALLFORYOU produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzaj─ůcych Sklep. Daje te┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

 2. ALLFORYOU wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: po zako┼äczeniu sesji danej przegl─ůdarki lub wy┼é─ůczeniu komputera zapisane informacje s─ů usuwane z pami─Öci urz─ůdzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ┼╝adnych informacji poufnych z komputera Klientów.

  2. Cookies trwa┼ée: s─ů przechowywane w pami─Öci urz─ůdzenia ko┼äcowego Klienta i pozostaj─ů tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwa┼éych, wys┼éanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wy┼é─ůcznie za Pa┼ästwa zgod─ů (wyra┼╝on─ů np. przy wyborze opcji „zapami─Ötaj mnie” przy logowaniu). W ┼╝adnym innym przypadku pliki te nie s─ů zapisywane w sposób trwa┼éy.

 3. ALLFORYOU wykorzystuje Cookies własne w celu:

  1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzi─Öki której Klient nie musi na ka┼╝dej podstronie Sklepu ponownie wpisywa─ç loginu i has┼éa;

  2. analiz i bada┼ä oraz audytu ogl─ůdalno┼Ťci, a w szczególno┼Ťci do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystaj─ů ze Strony Internetowej Sklepu, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci.

 4. ALLFORYOU wykorzystuje cookies zewn─Ötrzne w celu:

  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za po┼Ťrednictwem narz─Ödzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewn─Ötrznego: Google Inc z siedzib─ů w USA);

  2. popularyzacji Sklepu za pomoc─ů serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook.com (administrator cookies zewn─Ötrznego: Facebook Inc z siedzib─ů w USA lub Facebook Ireland z siedzib─ů w Irlandii);

  3. popularyzacji Sklepu za pomoc─ů serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego pinterest.com (administrator cookies zewn─Ötrznego: Pinterest, Inc z siedzib─ů w USA);

  4. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za po┼Ťrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewn─Ötrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie).

  5. prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które s─ů pobierane z zewn─Ötrznego serwisu internetowego trustedshops.pl (administrator cookies zewn─Ötrznego: Trusted Shops GmbH z siedzib─ů w Niemczech);

  6. popularyzacji Sklepu za pomoc─ů serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego twitter.com (administrator cookies zewn─Ötrznego: Twitter Inc. z siedzib─ů w USA).

 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególno┼Ťci t─ů drog─ů nie jest mo┼╝liwe przedostanie si─Ö do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z┼éo┼Ťliwego. Niemniej w swoich przegl─ůdarkach Klienci maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç ograniczenia lub wy┼é─ůczenia dost─Öpu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu b─Ödzie mo┼╝liwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj─ů plików cookies.

 6. Poni┼╝ej przedstawiamy jak mo┼╝na zmieni─ç ustawienia przegl─ůdarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  1. przegl─ůdarka Internet Explorer;

  2. przegl─ůdarka Mozilla Firefox;

  3. przegl─ůdarka Chrome;

  4. przegl─ůdarka Safari;

  5. przegl─ůdarka Opera;

 7. ALLFORYOU mo┼╝e gromadzi─ç Pa┼ästwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzaj─ůcej Sklep przez dostawc─Ö us┼éug internetowych. Numer IP umo┼╝liwia dost─Öp do Internetu. W wi─Ökszo┼Ťci przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia si─Ö przy ka┼╝dym po┼é─ůczeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikuj─ůca. Adres IP jest wykorzystywany przez ALLFORYOU przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. okre┼Ťleniu, z jakich regionów notujemy najwi─Öcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a tak┼╝e w celach bezpiecze┼ästwa oraz ewentualnej identyfikacji obci─ů┼╝aj─ůcych serwer, niepo┼╝─ůdanych automatycznych programów do przegl─ůdania tre┼Ťci Sklepu.

 8. Sklep zawiera linki i odno┼Ťniki do innych stron internetowych. ALLFORYOU nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zasady ochrony prywatno┼Ťci na nich obowi─ůzuj─ůce. Z tego powodu zach─Öcamy Pa┼ästwa, by po przej┼Ťciu za po┼Ťrednictwem Sklepu na stron─Ö zarz─ůdzan─ů przez innego administratora, zapozna─ç si─Ö z polityk─ů prywatno┼Ťci tam przyj─Öt─ů.

§ 4 Dost─Öp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep maj─ů bezpo┼Ťredni dost─Öp jedynie uprawnieni pracownicy ALLFORYOU.

 2. Pa┼ästwa dane mog─ů by─ç tak┼╝e udost─Öpniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, w szczególno┼Ťci w┼éa┼Ťciwym organom wymiaru sprawiedliwo┼Ťci oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

 3. ALLFORYOU zapewnia Klientom, którzy posiadaj─ů Konto Klienta, nieprzerwany dost─Öp do swoich danych i mo┼╝liwo┼Ť─ç ich modyfikacji w ka┼╝dej chwili. W celu dokonania modyfikacji nale┼╝y zalogowa─ç si─Ö do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç usuni─Öcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů. ALLFORYOU mo┼╝e odmówi─ç usuni─Öcia danych Klienta, je┼Ťli ten naruszy┼é obowi─ůzuj─ůcy w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezb─Ödne do wyja┼Ťnienia tych okoliczno┼Ťci i ustalenia odpowiedzialno┼Ťci a w szczególno┼Ťci dochodzenia przez ALLFORYOU roszcze┼ä od danego Klienta.

§ 5 Zabezpieczenia

 1. ALLFORYOU stosuje zabezpieczenia zapewniaj─ůce ochron─Ö danych przed utrat─ů, niew┼éa┼Ťciwym wykorzystaniem i modyfikacj─ů. ALLFORYOU zobowi─ůzuje si─Ö chroni─ç wszelkie Pa┼ästwa dane zgodnie z normami ochrony bezpiecze┼ästwa i zachowania poufno┼Ťci.

 2. Dane osobowe w ALLFORYOU s─ů chronione zgodnie z Ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pó┼║n. zm.) w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy dost─Öp do nich osób trzecich.

 3. W przypadku, gdy Klient posiadaj─ůcy Konto Klienta w Sklepie utraci┼é w jakikolwiek sposób has┼éo dost─Öpu, Sklep umo┼╝liwia wygenerowanie nowego has┼éa do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysy┼éa jednak przypomnienia has┼éa. Has┼éo Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego has┼éa nale┼╝y poda─ç adres e-mail w formularzu dost─Öpnym pod linkiem „Zapomnia┼ée┼Ť has┼éa”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe has┼éo zostanie automatycznie wys┼éane wy┼é─ůcznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

 4. ALLFORYOU nigdy nie wysy┼éa ┼╝adnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z pro┼Ťb─ů o podanie danych do logowania, a w szczególno┼Ťci has┼éa dost─Öpowego do Konta Klienta. Informacje takie nie s─ů równie┼╝ udost─Öpniane drog─ů tradycyjnej korespondencji, e-mailow─ů i telefoniczn─ů.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatno┼Ťci

 1. Jakiekolwiek dodatkowe pytania zwi─ůzane z Polityk─ů Prywatno┼Ťci prosimy kierowa─ç na adres: sklep@allforyou.pl.

 2. Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2014 r.


top